ĆANKA, Zapovjedništvo 2. satnije 3. labinskog bataljuna 119. brigade – Pula – Labin