VINCERE AUT MORI – 13. protuoklopni topničko-raketni divizion HV – Koprivnica

Obučno središte “pukovnik Damir Tomlanović – Gavran” Gardijsko desantno pješaštvo – Zadar