GRDOBINE – 1. vod 3. satnije 2. bataljuna 111. brigade Rijeka – Krk