KANDŽE – desetina veze A. Bataljuna 111. brigade – Rijeka