KOSIRIĆI, 1. vod 2. satnije 3. bojne 119. brigade – Pula – Labin