LABINSKI BUDŽOVANI – 3. stnija 3. bataljuna 119. brigade -Pula, Operativna zona Rijeka