PAUNOVI BANGOLINE – 1. vod 2. satnije 163. brigade – Dubrovnik