PEŠEKANI, 2. vod 3. satnije 3. bojne 119. brigade – Pula- Labin