PULAŠTRI, prateći vod 3. bojne 119. brigade – Pula -Labin