SAMOSTALNA IZVIĐAČKA SATNIJA 3. gardijske brigade – Osijek