ŠKORPIONI – prateći vod A. Bojne 111. brigade – Rijeka