SOVA – GJULAVES – Diverzantska desetina 52. samostalnog bataljuna – Daruvar