VUČKO, 3. samostalna haubičko- artiljerijska baterija